Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport!

Panathlonverklaring, Ethiek in de Jeugdsport

In samenwerking met alle jeugdtrainers heeft het bestuur van KFC Sint-Joris Sportief beslist om de panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport te ondertekenen.

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Klik op het logo om door te gaan naar de website van "Ethiek in de Jeugdsport".

Klik hier voor de panathlonverklaring.

Klik hier voor het ons persoonlijk attest.

Klik hier voor de ondertekenaars van onze club (jeugdtrainers, TVJO en bestuur)