Ons huisreglement


Het is belangrijk voor elke club, vereniging, ... om bepaalde gedragsregels vast te leggen. Op deze pagina kunt u terecht om ons (nieuwe) clubreglement na te lezen. Het betreft vooral een reglement, charter om verdraagzaam te zijn en de club naar voor te brengen op een positieve manier!

We hopen alvast op uw bereidwillige medewerking!

Klik hier om het clubreglement na te lezen.